Proiecte

Asociaţia Heritage se implică activ în creşterea gradului de cultură şi civilizaţie a comunităţii prin coordonarea şi derularea de programe în domeniile cultural, educaţional, medical şi social:
  • administrează şi dezvoltă proiecte de reabilitare şi modernizare a lăcaşelor de cult, a muzeelor şi monumentelor istorice  din Patrimoniul Cultural Naţional;
  • iniţiază proiecte care au ca scop stimularea potenţialului creator al individului şi promovarea valorilor umane in folosul comunităţii;
  • identifică comunităţile izolate care se confruntă cu probleme de ordin social şi acţionează în folosul acestora prin dezvoltarea de programe specifice de sprijin;
  • derulează programe de asistenţă medicală;
  • iniţiază programe de asistenţă socială pentru categoriile defavorizate.

Date de contact

Telefon:
+40 21 2532465

Fax:
+40 21 6422452

E-mail:
contact@asociatiaheritage.ro
asociatia.heritage@gmail.com