BUCOVINA – un peisaj cultural in transformare

Proiect pentru studierea si crearea unui sistem de protejare si control al dezvoltarii rurale, peisagere si culturale din Bucovina

Proiectul „Bucovina - un peisaj cultural in transformare” îşi propune să problematizeze printr-un studiu interdisciplinar dar şi prin intervenţii revenirea în mediul rural la specificul arhitecturii bucovinene în contextul unor modificări majore ale cadrului construit prin importul de stiluri arhitecturale, distrugerea construcţiilor tradiţionale, modificarea modului de ocupare al terenului, invazia întreprinzătorilor în turism preponderent din mediul urban, existenţa unor reglementări urbanistice care ignoră caracteristicile tradiţionale ale siturilor etc.

Studiul se doreşte a fi o bază de date privind elementele definitorii ale arhitecturii bucovinene, modificările funcţionale recente ale construcţiilor de locuit, analize critice asupra elementelor ce pot fi preluate în noua arhitectură, analize sociologice privind modurile de utilizare ale locuinţelor tradiţionale şi contemporane etc.

Studiul va fi conceput pentru a servi elaborării de reglementări pentru planuri urbanistice


Date de contact

Telefon:
+40 21 2532465

Fax:
+40 21 6422452

E-mail:
contact@asociatiaheritage.ro
asociatia.heritage@gmail.com