ROSIA MONTANA – un peisaj cultural in transformare.


Proiectul „Roşia Montană - peisaj cultural în transformare” va începe din luna aprilie 2010 şi va dura până în decembrie 2010.

Obiectivele proiectului sunt:

  • DECLARAREA ROŞIEI MONTANE CA SIT UNESCO
  • CONŞTIENTIZAREA COMUNITĂŢII LOCALE ŞI A PUBLICULUI GENERAL ASUPRA VALORILOR DE PATRIMONIU AFLATE PE TERITORIULUI COMUNEI ROŞIA MONTANĂ

Descrierea programului/proiectului: Roşia Montană este un sit cultural de importanţă deosebită aflat sub ameninţarea unei dezvoltări miniere în carieră deschisă. Valoarea excepţională a sitului istoric Alburnus Maior – Roşia Montană este dată de un peisaj cultural definit de suprapunerea vestigiilor aparţinând unuia din cele mai importante sisteme de galerii miniere din lumea romană, continuu extins în perioadele medievală şi modernă şi vestigiilor sistemelor hidrotehnice şi ale oraşului minier tradiţional, Proiectul de exploatare minieră iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation ar urma să se desfăşoare printr-o operaţiune de exploatare intensivă de mai puţin de un deceniu şi ar conduce la dispariţia patrimoniului cultural şi natural al sitului Roşia Montană.

Prin campania de demolare extensivă urmărită de compania minieră s-au produs pierderi irecuperabile ale diversităţii şi relevanţei sitului. În acest context, propunerea de proiect pentru declararea Roşiei Montane ca sit UNESCO reprezintă o asumare a responsabilităţii arhitecţilor pentru dezvoltarea durabilă şi armonioasă a comunităţilor, pentru întărirea identităţii locale, regionale prin protejarea peisajelor culturale şi prin patrimoniu cultural ca resursă esenţială pentru un viitor coerent şi prosper al comunităţilor. Obiectivul proiectului de declarare a Roşiei Montane ca patrimoniu UNESCO răspunde cererilor formulate către autorităţile române şi comunităţii internaţionale de către Ordinul Arhitecţilor din România la al XXIII-lea Congres al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor din Torino, Italia:

  1. Imediata oprire a tuturor demolărilor şi lucrărilor de construcţie în situl Roşia Montană, cu excepţia lucrărilor de conservare, până la adoptarea unei noi strategii şi a unui regulament urban al zonei.
  2. Revizuirea politicilor locale şi regionale corespunzător principiilor dezvoltării durabile, plecând de la o viziune orientată către viitor şi interesul pe termen lung al locuitorilor comunităţilor, bazate pe resursele naturale şi culturale excepţionale ale sitului Roşia Montană.
  3. Iniţierea procedurilor necesare pentru înscrierea Roşiei Montane pe Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial.

Organizaţia UNESCO a avut în vedere integrarea în patrimoniul său a galeriilor din Masivele Cârnic şi Cetate, dar acest lucru nu s-a mai realizat din cauza deschiderii exploatării la suprafaţă în cariera Cetate, în anii ‘70. Reluarea acestui demers, odată cu finalizarea lucrărilor de cercetare arheologică din galerii este acum posibilă şi reprezintă un obiectiv important pentru asigurarea viitorului acestui patrimoniu minier unic.

Iniţiativa proiectului răspunde şi recomandărilor ICOMOS către autorităţile române de a interveni urgent pentru a asigura protecţia Roşiei Montane. De asemenea, prin declaraţia ICOMOS autorităţile sunt chemate să procedeze la o evaluare mai atentă a semnificaţiei acestui sit ca peisaj cultural, arhitectural şi etnografic, împreună cu valorile sale spirituale, în contextul european şi mondial. Există numeroase studii de specialitate elaborate despre patrimoniul de la Roşia Montană însă nu există o sinteză a acestora care să prezinte succint şi integral valorile de patrimoniu. Ne propunem să realizăm o astfel de sinteză care să folosească pe de o parte pentru o propunere ştiinţifică de declarare ca sit UNESCO şi pe de altă parte pentru popularizarea patrimoniului în rândul marelui public. Se va elabora un studiu sociologic care va cerceta impactul asupra comunităţii şi suportul acesteia în cazul declarării Roşiei Montane ca sit UNESCO.

Considerarea unui bun material sau imaterial ca patrimoniu trebuie să fie susţinută de comunitatea locală. Percepţia din afara comunităţii asupra patrimoniului din Roşia Montană a echipei interdisciplinare din cadrul proiectului va fi întregită de viziunea locuitorilor, de percepţiile acestora. În urma studiului sociologic se va putea stabili dacă sunt necesare acţiuni de conştientizare a locuitorilor privind patrimoniul local. Se vor investiga aspecte precum influenţa schimbărilor declanşate de proiectul Gold Corporation asupra structurii sociale, factorii de risc în considerarea alternativei de dezvoltare care valorizează patrimoniul, respectiv ofertele de strămutare a unei părţi din populaţie în localităţi urbane, vânzarea proprietaţilor către companie şi stabilirea în altă zonă unde există oportunităţi pentru găsirea unui loc de muncă, educaţie etc.

Comunitatile locale vor fi beneficiare si in cazul reusitei acestui proiect, declararea Rosiei Montane ca patrimoiu UNESCO ducand la atragerea de proiecte de dezvoltare durabila in domeniile restaurarii monumentelor, a dezvoltarii turismului si agroturismului, a valorificarii siturilor arheologice, a arhitecturii vernaculare, a peisajului cultural si natural (incluzand lacurile artificiale – taurile – create pentru activitatea miniera). Prin proiect se vor sintetiza studiile ştinnţifice şi pe baza lor se vor elabora materiale de conştientizare despre patrimoniul Roşia Montană. Se doreşte schimbarea viziunii unilaterale a publicului larg în care este percepută Roşia

Date de contact

Telefon:
+40 21 2532465

Fax:
+40 21 6422452

E-mail:
contact@asociatiaheritage.ro
asociatia.heritage@gmail.com