Parcul Naţional CALIMANI program de intervenţie pentru păstrarea peisajului cultural in zonele limitrofe rezervatiei

Proiectul - Program de intervenţie pentru păstrarea peisajului cultural în Parcul Naţional Călimani doreşte să iniţieze un proces de prezervare şi întărire a identităţii locale in zonele locuinte din parcul Călimani prin măsuri cu caracter de reglementare.

Proiectul se va derula în comuna Şaru Dornei situată la limita Parcului Naţional Călimani. Zona are caracter rural, cu peisaj specific de păşuni şi case tradiţionale dar şi numeroase structuri de cazare agroturistice. Comuna este amplasată favorabil în zona centrală a Ţării Dornelor, cu acces multiplu în celelalte zone, cu un număr mai mare de spaţii de cazare cu specific rural.

Proiectul îşi propune să problematizeze printr-un studiu interdisciplinar dar şi prin intervenţii revenirea în mediul rural la specificul arhitecturii în contextul unor modificări majore ale cadrului construit prin importul de stiluri arhitecturale, distrugerea construcţiilor tradiţionale, modificarea modului de ocupare al terenului, invazia întreprinzătorilor în turism preponderent din mediul urban, existenţa unor reglementări urbanistice care ignoră caracteristicile tradiţionale ale siturilor etc. Studiul se doreşte a fi o bază de date privind elementele definitorii ale arhitecturii din zonă, modificările funcţionale recente ale construcţiilor de locuit, analize critice asupra elementelor ce pot fi preluate în noua arhitectură, analize sociologice privind modurile de utilizare ale locuinţelor tradiţionale şi contemporane etc. Studiul va fi conceput pentru a servi elaborării de reglementări pentru planuri urbanistice generale sau zonale în zone protejate din punct de vedere natural sau cultural.

Lipsa unor studii de specialitate pentru justificarea de măsuri de protecţie şi valorizare culturală face necesară elaborarea lor în perioada de accesare a investiţiilor în infrastructură şi turism pentru a reduce impactul negativ asupra peisajului cultural al noilor dezvoltări. Peisajul montan este unul sensibil intervenţiei umane iar dezvoltările rapide prin noi construcţii pot să-l transforme iremediabil. De asemenea, lipsa conştientizării valorilor culturii locale duce la ignorarea lor de către administraţia locală, acestea reprezentând potenţial real pentru dezvoltarea unui teritoriu ale cărui resurse materiale sunt supraexploatate (pădure). Luând în considerare factorii de risc existenţi, se vor realiza materiale de conştientizare privind valorile specifice locale care potenţează atractivitatea zonei de către echipele interdisciplinare formate din specialişti etnografi, arhitecţi, peisagişti, urbanişti, antropologi, sociologi.

Obiectivele proiectului “Parcul Naţional Călimani - program de intervenţie pentru
păstrarea peisajului cultural in zonele limitrofe rezervatiei”:

  • Cunoaşterea patrimoniului arhitectural tradiţional în relaţie cu schimbările socio-culturale ale comunităţilor din zonă ca premiză pentru intervenţii ulterioare ale specialiştilor arhitecţi-urbanişti sau ale administraţiilor locale.
  • Stabilirea unor politici culturale de intervenţie şi a unui cadru de reglementare în ceea ce priveşte modul de construire in zonele cu peisaj natural sau cultural protejate.
  • Conştientizarea populaţiei şi administraţiei locale asupra valorilor de arhitectura tradiţionale

Date de contact

Telefon:
+40 21 2532465

Fax:
+40 21 6422452

E-mail:
contact@asociatiaheritage.ro
asociatia.heritage@gmail.com